Viktorīna “Mana Latvija. Zini vai mini!”

Daugavpils Centra vidusskolā, Malu ielā 7, 14.novembrī norisinājās Latvijas dzimšanas dienai veltīts sadraudzības pasākums, kura mērķis bija veidot piederības sajūtu savai valstij un izglītības iestādei. Sagatavošanas grupas bērni un skolotājas sanāca kopā un piedalījās kopīgā viktorīnā “Mana Latvija, zini vai mini”!

Pasākuma laikā trīs pirmsskolas bērnu komandas (piecu bērnu sastāvā) veica izglītojošus uzdevumus, atbildot uz sagatavotajiem jautājumiem par Latvijas simboliem, vēsturi, dabu, dzimto pilsētu, kultūrvēsturiskajiem novadiem un literatūru. Muzikālo paužu laikā minēja dziesmu nosaukumus un vienojās kopīgās dziesmās. Ejot rotaļā, pirmsskolnieki izveidoja “savu“ unikālu rakstu zīmi, kā arī veltīja Latvijai labus vārdus un gaišas domas. Viktorīnas ietvaros bērniem bija iespēja atklāt un parādīt savu pieredzi, parādīt iepriekšgūtās zināšanas, erudīciju, atjautību un iegūt jaunu pieredzi.

Pārējie grupas bērni savus draugus atbalstīja attālināti, vērojot viktorīnu no savām izglītības iestādēm, esot tiešsaistē “Skype” platformā.

Šī sadraudzības pasākuma laikā bērni saņēma ne tikai diplomus un veicināšanas balvas, bet arī guva daudz pozitīvu emociju un gandarījumu par kopā būšanu.