Vāru, vāru putriņu…

10.oktobrī Putras dienas ietvaros 7. grupiņas bērniem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs.

Skolotāju mudināti, vecāki kopā ar bērniem mājās izrunāja un noskaidroja, kura no putrām vislabāk garšo bērniem, un kopīgi pielīmēja uz papīra šķīvīša putras graudiņus vai pārslas. Putras dienā šo veikumiņu ik bērns atnesa uz grupu un iepazīstināja arī citus bērnus, kāda ir mīļākā brokastu putra. Bērni salīdzināja, pētīja, cik dažādas putras tiek izbaudītas brokastlaikā, vēroja putru šķīvju krāsainību. Bērni bija pārsteigti, ka daudziem bērniem mīļākās putras nosaukums ir vienāds.

Bērni aplūkoja kāda zēna vecāku iesūtītās foto putras vārīšanas meistarklasi. Ikviens varēja redzēt -lūk, kā šis darbiņš ir veicams. Zēns jau pats prot sev pagatavot putru brokastīm. Un šim zēnam vēl nav pat 3 gadu, bet viņš jau prot darīt šo darbiņu. Bet vēl viņš prot izrotāt savas putras šķīvi ar veselīgām melleņogām.

Bērni iepazina ne tikai putru nosaukumu un krāsu dažādību, iztaustīja graudus un pārslas,  bet arī uzzināja, ka putras ir garšīgas, ja tās ēd kopā ar sviestu, ar ievārījumu, ar ogām, ar medu, ar cukuru, ar sviestmaizi.

Skolotājas aicināja ik bērnu iesaistīties dziesmas un kustību aktivitātē par gardas putriņas vārīšanu. Rotaļnodarbības laikā bērni izveidoja „runājošo sienu” nedaudz neparasti – uz 3 baltām kastēm. Kāpēc baltām? Vai Jūs zināt, kas ir vēl nepieciešams, lai pagatavotu garšīgāku putru? Tas ir piens! Grupiņā šodien ciemojās gotiņa. Ik bērns varēja izmēģināt, cik grūti ir iegūt pieniņu. Cik piens ir veselīgs, par to bērni uzzinās citu reizi. Bet šodien Putras dienas ietvaros bērni vēlreiz atkārtoja ikdienā dzirdēto: ”Kurš ēdīs putru, tam būs daudz spēka un izaugs liels”. Skolotājas, savukārt, vēlas pateikt PALDIES vecākiem par aktīvu dalību Putras dienas norisē.

Starptautiskā Putras diena ir noslēgusies. Centīsimies ikdienā ievērot un saglabāt putras ēšanas tradīcijas gan bērnu, gan vecāku uzturā.

Aktivitātes Putras dienai veidoja skolotāja T. Jaceņuka, tekstu mājas lapai – S. Peipiņa.