Svinam Mārtiņdienu!

Zeme rīb, rati klaudz,

Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem.

(Latviešu tautasdziesma)

 

Latvieši Mārtiņa dienu uzskata par rudens beigu un ziemas sākumu. Mēdz teikt, ka Mārtiņdiena atver ziemas vārtus. Krāšņa Mārtiņu svinēšana nozīmē labu nākamo saimniecisko gadu, veiksmi un pārticību.

Neskatoties uz nelielu lietutiņu, 10. novembrī “Jāņtārpiņā”   lustīgi un aktivitāšu pilnās noskaņās tika pavadīts Mārtiņdienas pasākums. Gatavojoties Mārtiņiem, grupās valdīja liela rosība: līmējām, zīmējām “Mārtiņgaiļus”, rotājām grupas, mācījāmies tautas dziesmas, dziesmas, dzejoļus, rotaļas un dejas. Bērni, priecīgi saģērbušies dažādās maskās  (gaiļu, zaķu, suņu utt.), iesaistījās jautrās rotaļās, dejoja, dziedāja, skandināja tautas dziesmas, minēja mīklas, gatavoja svētku cienastu. Visas grupas iesaistījās svētku sagatavošanas procesos, radoši piegāja savu masku izgatavošanai, izmantojot visdažādākās tehnikas un paņēmienus. Ciemos pie bērniem bija atnācis  Mārtiņdienas simbols – Gailis. Kopā ar viņu un Saimnieci tika jautri un izzinoši pavadīts svētku rīts.   

Prieks bērnu acīs  liecināja par to, ka pasākums bija labi izdevies. Paldies visiem, kas organizēja, piedalījās, dancoja, gāja rotaļās un priecājās kopā ar mums.

Rakstu sagatavoja I.Malčanova, J.Bite