Rīkojamies droši!

Šī gada 17. februārī 6. grupā notika Ugunsdrošības stunda, kuru vadīja Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore Kristīna Žuravļova. Bērniem tika pastāstīts par ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru “112” un tika piedāvāts izspēlēt situāciju, ko jāpasaka, piezvanot uz šo numuru. Pirmsskolēni diskutēja, uzdeva jautājumus, kā arī iejutās ugunsdzēsēja lomā, pielaikojot ugunsdzēsēja ķiveri. Nodarbības noslēgumā bērni pārbaudīja savas zināšanas, pildot darba lapas par drošu un pareizu rīcību ārkārtas situācijās, un par pareizo atbilžu sniegšanu saņēma uzlīmes.
Pateicamies inspektorei Kristīnai Žuravļovai par aizraujošu nodarbību.