Mātes dienas un Starptautiskās ģimenes dienas norises “Jāņtārpiņā”

Vējš ik dienu aizdzen aukstumu prom, debesīs biežāk  parādās saule, zeme vēl gaida lietus lāses un maijs atnāk ar ķiršu un ābeļu ziedu smaržu. Maija otrajā svētdienā kalendārā ir ierakstīts – „Mātes diena”. Šī diena Latvijā tiek svinēta kā visjaukākie, siltākie un mīļākie pavasara svētki. 15. maijā valstī  atzīmējam Starptautisko ģimenes dienu.

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādes ik grupiņā bērnu rosīšanās liecināja, ka katrs bērns vēlas iepriecināt māmiņu Mātes dienā. Tā ir brīnišķīga iespēja māmiņai pateikt paldies par ikdienas rūpēm. Mājās māmiņu var iepriecināt ar ziediem, sakārtot māju, pagatavot brokastis, mazu  dāvaniņu. Grupiņās bērni kopā ar mūzikas skolotāju un grupas skolotājām gatavojās  svētku pasākumam –  „Manu mīļo māmulīt, Tev ir svētki pienākuši!”  Svētku pasākumā skanēja dziesmas, bērni dejoja, un skandēja dzejoļus un skaitāmpantus. Ik māmiņa šajā dienā saņēma sava bērna radītu apsveikuma kartīti. Māmiņas acīs vienmēr sirsnība un labestība mirdz. Arī bērnu acis šajā pasākumā zaigoja. Tās bija prieka pilnas! To patieso lepnumu bērnu sejās nevarēja noslēpt! ”Māmiņ! Šis jaukais brīdis ir veltīts Tev!”

Pēc gaišā noskaņā sagaidītās Mātes dienas, mūsu pirmsskolas izglītības iestādē jauki un sirsnīgi noritēja Starptautiskā ģimenes diena. Kāds gudrais ir teicis: ”Es mīlu to, kas man ir dots, to, kas man pieder – savu mīļo ģimeni!” Svētku svinēšana vienmēr saistās ar kādu ieceri. Šogad sevišķi spilgti un aizkustinoši tas izdevās, aicinot ģimenes veidot radošos darbiņus izstādei „Manas ģimenes hobiji un vaļasprieks!” Mīļie vecāki un bērni, sirsnīgs paldies Jums par atsaucību! Patīkami ir redzēt bērnu un vecāku kopīgi veidoto. Lūkojot izstādi, negribas doties prom! Gribas vēl un vēl uzlūkot ik darbiņu! Tie ir tik aizraujoši un skaisti! Esam iepazinuši daudzu ģimeņu hobijus un vaļaspriekus. Redzējām brīnumu ģimeņu interešu dažādībā. Arī citas ģimenes, skatot šo brīnišķo izstādi, var smelties kādu ideju – kā dažādot savas ģimenes atpūtu. Nebaidieties! Pamēģiniet! Viss izdosies!

Esam vairojuši patiesu prieku Mātes dienas un Starptautiskās ģimenes dienas norisēs pirmsskolas izglītības iestādē. Šīs divas svētku dienas ir viens no pavasara brīnumiem. Mēs dosimies meklēt vēl arī citus…

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības skolotāja S.Peipiņa