2021./2022.mācību gada galvenie uzdevumi un prioritātes

Vērtībās balstīts mācību un audzināšanas darbs:

Idejas un atbalsta materiāli vērtību un tikumu apguvei pirmsskolā.

Vērtības un tikumi

Vērtībās balstīts mācību un audzināšanas darbs. Ieskats teorijā.

Vērtības tavas un manas.