Pirmsskolas izglītības iestādē bērni tiek uzņemti saskaņā ar 22.06.2011. Daugavpils pilsētas Domes saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”.

Ja esat izvēlējušies mūsu „Jāņtārpiņu”, Jums nepieciešams griezties Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē (Saules ielā 7) pie Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratores (3.kab., tel. 65424602, e-pasts: bernu.specialists@ip.daugavpils.lv, bernu.specialiste@gmail.com), līdzi ņemot Jūsu bērna dzimšanas apliecības/pases oriģinālu un savu (vecāka) personas apliecinoša dokumenta oriģinālu. Bērna dzīvesvietai ir jābūt deklarētai.