Bērni apgūst STEM (STEaM) Daugavpils Centra vidusskolā

25.janvārī mūsu iestādes sagatavošanas grupas devās uz Daugavpils Centra vidusskolu, lai piedalītos kopīgā aktivitātē  “Interaktīvā darbnīca”.

Pasākuma mērķis – padziļināt zināšanu, prasmju apguvi, iespēju aktīvi darboties un izzināt pasauli, veidot  sadarbību starp pirmsskolu un skolu, lai sagatavotu izglītojamos pārejai no pirmsskolas uz skolas vidi.

Skolotājas kopā ar bērniem darbojās 3 komandās: “Pūcītes”, “Bitītes”, “Jāņtārpiņi”. Katra  komanda prezentēja sevi, ar iepriekš  izdomātu devīzi un bērnu  gatavotām kukaiņu cepurītēm.

12.klases skolēnu pavadībā, mēs apmeklējām 4 darbnīcas – matemātika, ķīmija , dabaszinības un bioloģija. Katrā darbnīcā tika  piedāvātas ļoti aizraujošas aktivitātes. Matemātikas darbnīcā bērni devās uz burvju pilsētu, kura  tika uzbūvēta no dažādām ģeometriskām figūrām. Bērniem bija jānosauc šīs figūras.

Ķīmijas darbnīcā bērni vēroja dažādas ķīmiskās reakcijas un uzzināja, kā, sajaucot vielas, mainās krāsa.

Dabaszinību darbnīcā bija iespēja apskatīt dažādus kukaiņus caur mikroskopu. Tas bērniem izraisīja lielu interesi.

Bioloģijas darbnīcā   bērni pētīja  cilvēkus no iekšpuses. Bērniem bija jānosauc un jāparāda katrs cilvēka iekšējais orgāns.

Apmeklējot pasākumu, bērni guva gandarījumu un izteica savu pateicību DCV pedagogiem un 12.klases skolēniem.