Apgūstam digitālās prasmes

Digitālo ierīču un tehnoloģiju izmantošana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu arī pirmsskolas mācību procesa plānošanā un īstenošanā.

“Jāņtārpiņa” 5-7 gadus vecu bērnu grupu izglītojamie apgūst  zināšanas un prasmes mācību jomās,  izmantojot Chrombook datorus. Šodien  bērni ar interesi un aizrautību papildināja savas zināšanas par mūzikas instrumentiem un  pilnveidoja digitālās prasmes:  mācījās noteikt mūzikas instrumentu pēc skanējuma un attēla.