Aktualitātes

Šobrīd daudziem vecākiem jāstrādā no mājām, jābūt skolotājiem, kas nebūt nav viegli. Savukārt daudziem skolotājiem jāpilda ne tikai savi darba, bet arī vecāku pienākumi no mājām. Uzmundriniet un atbalstiet  ar savu PALDIES! Viņiem savu bērnu un skolēnu atbalsts ir nepieciešams! Nākas pielāgoties situācijai, pieņemt izaicinājumus, varbūt pat darīt to, kas līdz šim nav darīts. Nedēļas

Daugavpilī tiek sniegtas konsultācijas izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamo vecākiem par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem  ārkārtējās situācijas apstākļos.  Konsultācijas sniedz: Ļubova Urbanoviča Tālr. 29499101, e-pasts: l.urbanovica@inbox.lv, Ilona Valentanaviča Tālr. 26212746, e-pasts:edwa2003@inbox.lv Griezties var darba dienās no 9.00 – 14.00.  

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem:   Vārds, uzvārds Amats Risināmie jautājumi E-pasta adrese Tālruņa Nr. Marina Isupova Izglītības pārvaldes vadītāja Atbalsts visos neskaidros un neatrsinātajos jautājumos. marina.isupova@ip.daugavpils.lv 65423110, 29140955 Ruslans Bespjatijs Veselības veicināšanas koordinētājs Konsultācijas veselības veicināšanas jautājumos. ruslans.bespjatijs@ip.daugavpils.lv 29119984 Maija Lazdāne Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Konsultācijas bērnu tiesību

  ➡Līdz 14.aprīlim bērnudārzos darbosies tikai dežūrgrupas. ➡Ārkārtas situācijā bērnu uz dežūrgrupu vest tikai, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas. ➡Vecākiem tādā gadījumā jāraksta apliecinājums, ka bērns ir vesels, nav kontaktējies ar vīrusa slimniekiem un nav bijis vīrusa skartās teritorijās pēdējo 14 dienu laikā. ➡Dežūrgrupā ir bērni dažādos vecuma posmos. ➡Būtiski samazinot cilvēku skaitu, kuri

Dārgie vecāki, ņemot vērā COVID-19 izplatību un valsts izsludināto ārkārtas situāciju un karantīnu, no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. bērniem ir jāpaliek mājās, lai saglabātu veselību! Līdz ar to maksimāli IEROBEŽOJIET KONTAKTUS AR CITIEM CILVĒKIEM, IZVAIRIETIES ATRASTIES PUBLISKĀS VIETĀS, kur ir daudz cilvēku!!!   Lai izskaidrotu situāciju un mazinātu bērna bailes un uztraukumu, samīļojiet savu bērnu, mierīgi pastāstiet

Pieejama aktualizētā informācija izglītības iestādēm par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu. Ar informāciju par valstīm, kurās ir paaugstināts risks ceļošanai, var iepazīties Ārlietu ministrijas mājaslapā https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65661-aktualizeti-celojuma-bridinajumi-vairakam-valstim. Sekot aktuālai informācijai par infekcijas skartajām teritorijām, uz kurām tiek attiecināti īpaši piesardzības pasākumi,  var Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757    

Jaunais 2020.gads Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādei ir sācies ar iesaistīšanos biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” rīkotajā labdarības akcijā „Šai pasaulei tu esi vajadzīgs!” Šoreiz akcija bija veltīta jauniešiem bāreņiem, lai palīdzētu viņiem iekārtot dzīvokli un iegādāties nepieciešamos sadzīves priekšmetus.