Aktualitātes

Šī gada 17. februārī 6. grupā notika Ugunsdrošības stunda, kuru vadīja Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore Kristīna Žuravļova. Bērniem tika pastāstīts par ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru “112” un tika piedāvāts izspēlēt situāciju, ko jāpasaka, piezvanot uz šo numuru. Pirmsskolēni diskutēja, uzdeva jautājumus, kā arī iejutās ugunsdzēsēja lomā, pielaikojot ugunsdzēsēja ķiveri.

Ja Tu esi draugs, Un es esmu draugs, Mēs abi esam draugi. Ja abi mēs draugi, Un vēl katram mums draugi Ir visā pasaulē plašā Tad doties uz priekšu, Varam mēs droši, Vienmēr kopā ar draugiem! (D.Taurīte) Draudzības dienā runājām par draugiem un draudzību, sagatavojām apsveikuma kartiņas un sirsniņas, kuras vēlāk  dāvinājām saviem grupas biedriem.

Digitālo ierīču un tehnoloģiju izmantošana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu arī pirmsskolas mācību procesa plānošanā un īstenošanā. “Jāņtārpiņa” 5-7 gadus vecu bērnu grupu izglītojamie apgūst  zināšanas un prasmes mācību jomās,  izmantojot Chrombook datorus. Šodien  bērni ar interesi un aizrautību papildināja savas zināšanas par mūzikas instrumentiem un  pilnveidoja digitālās prasmes:  mācījās noteikt mūzikas instrumentu pēc skanējuma

25.janvārī mūsu iestādes sagatavošanas grupas devās uz Daugavpils Centra vidusskolu, lai piedalītos kopīgā aktivitātē  “Interaktīvā darbnīca”. Pasākuma mērķis – padziļināt zināšanu, prasmju apguvi, iespēju aktīvi darboties un izzināt pasauli, veidot  sadarbību starp pirmsskolu un skolu, lai sagatavotu izglītojamos pārejai no pirmsskolas uz skolas vidi. Skolotājas kopā ar bērniem darbojās 3 komandās: “Pūcītes”, “Bitītes”, “Jāņtārpiņi”. Katra 

Novembris tiek uzskatīts par svētku mēnesi, jo novembrī tiek atzīmēta gan Lāčplēša diena, gan Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Piedzīvojumiem bagātu nedēļu izbaudīja 2.grupas bērni. Mēs piedalījāmies dažādās aktivitātēs – pētījām Latvijas karti, Valsts karogu, mācījāmies  dziesmas par Latviju, skaitījām dzejoļus, kā arī apmeklējām bērnudārza muzeju. Muzejā bērni apskatīja senlaicīgās lietas, fotogrāfijas par Latviju, kā arī

11.novembrī, kad tiek svinēta Lāčplēša diena, mēs īpaši atceramies un godinām visus, kuri izcīnīja Latvijas valsts neatkarību un rūpējas par tās drošību. Par godu Lāčplēša dienai 15.novembrī pie mums ciemos bija ieradušies kinologi no Valsts Robežsardzes ar saviem labākajiem draugiem – suņiem, kuri izpilda dažādas komandas un sargā mūsu valsts robežu. Bērniem bija iespēja uzzināt

Daugavpils Centra vidusskolā, Malu ielā 7, 14.novembrī norisinājās Latvijas dzimšanas dienai veltīts sadraudzības pasākums, kura mērķis bija veidot piederības sajūtu savai valstij un izglītības iestādei. Sagatavošanas grupas bērni un skolotājas sanāca kopā un piedalījās kopīgā viktorīnā “Mana Latvija, zini vai mini”! Pasākuma laikā trīs pirmsskolas bērnu komandas (piecu bērnu sastāvā) veica izglītojošus uzdevumus, atbildot uz

Zeme rīb, rati klaudz, Kas to zemi rībināja? Nu atbrauca Mārtiņdiena Deviņiem kumeļiem. (Latviešu tautasdziesma)   Latvieši Mārtiņa dienu uzskata par rudens beigu un ziemas sākumu. Mēdz teikt, ka Mārtiņdiena atver ziemas vārtus. Krāšņa Mārtiņu svinēšana nozīmē labu nākamo saimniecisko gadu, veiksmi un pārticību. Neskatoties uz nelielu lietutiņu, 10. novembrī “Jāņtārpiņā”   lustīgi un aktivitāšu