Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde

Vīzija

Mūsdienīga, droša, uz attīstību orientēta pirmsskolas iestāde. Veseli, zinātkāri, dzīvespriecīgi bērni. Profesionāli, sirdsgudri skolotāji. Līdzatbildīgi, pozitīvai komunikācijai atvērti vecāki.

Misija

Laikmetīga iestāde, kurā tiek sekmēta bērna vispusīga attīstība, pozitīva pašsajūta un likti pamati turpmākās izglītības kvalitatīvai apguvei.

Darbības pamatmērķis

Īstenot audzināšanas un izglītošanas procesu, kas nodrošinātu izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu un bērna personīgo izaugsmi.