Piesardzības pasakumi Covid – 19 infekcijas izplatības novēršanai

Saistībā ar ārkārtējās situācijas atcelšanu, no 10.06.2020. Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde atsāk darbu ierastajā režīmā, ievērojot sekojošus piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai:

  • Iestādē ir aizliegts uzturēties personām (vecākiem, bērniem, darbiniekiem), kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai arī kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
  • Iestādē netiek uzņemti bērni ar infekcijas slimības pazīmēm.
  • Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), vecākiem nekavējoties pēc informācijas saņemšanas jāierodas pēc bērna.
  • Bērnu pieņemšana un nodošana vecākiem notiek iestādes teritorijā (pastaigu laukumiņos), nepieļaujot ilgu uzkavēšanos un pulcēšanās iespēju, ievērojot 2 m distanci.
  • Ja vecākiem rodas nepieciešamība ienākt iestādes iekštelpās (piemēram, lai pārbaudītu bērna maiņas apģērba tīrību), vecākiem jāseko iestādē izvietotai vizuālai informācijai par distancēšanos, pareizu roku higiēnu, respiratorās higiēnas nosacījumiem un citiem ierobežojošiem pasākumiem.

Plašāka informācija un noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.