Lai skaidrotu vecākiem būtiskākās pārmaiņas izglītības saturā un pieejā – no pirmsskolas līdz vidusskolai -, kā arī sagaidāmo vecāku iesaisti bērna mācībās un sadarbībā ar skolu,  Valsts izglītības satura centrs ir uzsācis informatīvo kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”. Informācija par to, kas mainīsies bērniem pirmsskolas pakāpē, pārskatāmā veidā pieejama Skola 2030  bukletā.