Ķekatās iešanas laiks “Jāņtārpiņā”

Pūti, pūti ziemelīti

Kaladū, kaladū

Ziemassvētku vakarā

Kaladū, kaladū

Klētī pūti rudzus, miežus

Kaladū, kaladū

Stallī bērus kumeliņus…

(Latviešu tautasdziesma)

 

Izsenis plaši pazīstama Ziemassvētku tradīcija Latvijā ir bijusi ķekatās jeb čigānos iešana. Dažādās maskās tērpušies, ķekatnieki gāja no viena ciema uz otru, lai nestu svētību un aizdzītu prom dažādus ļaunos garus. Tieši tādēļ ķekatniekus visur labprāt uzņēma un pacienāja.

Kaut gan laika gaitā svētku svinēšanas tradīcijas ir mainījušās, latviešu folkloras pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju I.Malčanovu un M.Judinu iepazinās ar senču ziemas saulgriežu tradīcijām. Trokšņainā un jautrā barā, pašizgatavotajās meža zvēru maskās ģērbušies bērni, dziedādami un dejodami, izspēlēja no mājas uz māju iešanas tradīciju. Ķekatnieki apmeklēja arī pirmsskolas vadību un speciālistus, dziedāja jautras dziesmas, dejoja tautasdejas, uzdeva mīklas, vēlēja laimi un prieku.

Tā kā ķekatošanās ir saistīta  ar auglības piesaistīšanu nākamajam gadam, ticēsim, ka arī jaunais gads “Jāņtārpiņa”  saimei būs labs un panākumiem ražens.