Darba plāns

Galvenie gada uzdevumi 2016./2017.mācību gadam (saskaņā ar Daugavpils pilsētas Pirmsskolas izglītības pedagogu metodiskās apvienības darba plānu):

1.Skolotāju kompetences bilingvālās pieejas izmantošanā veicināšana.

Atbalstošas vides nodrošināšana pedagogu latviešu valodas pilnveidošanai un lietošanai ikdienas saskarsmē.

Pedagogu profesionālās kapacitātes paaugstināšana bilingvālās izglītības kontekstā.

2.Nodarbības organizācijas kvalitātes paaugstināšana 5-6 gadus veciem bērniem.

Izglītības satura kvalitātes paaugstināšana.

 Individuālās pieejas sekmēšana katram bērnam.

3.Atbalsts bērnu pozitīvai uzvedībai.

Pozitīvas, iecietīgas attieksmes veidošana bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, pret iestādi, apkārtējo vidi un Latvijas valsti.

4.Latvijas kultūrvēsturisko vērtību apzināšanās, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei.

Bērnu nacionālās identitātes veidošanas un kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanas veicināšana.

5.Sadarbības ar vecākiem veicināšana bērnu veselības aprūpes, fiziskās attīstības un veselīga dzīvesveida izpratības veicināšanai.

 

 

Copyright © 2012-2013 Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde. All rights reserved.