Darba plāns

Galvenie gada uzdevumi 2017./2018.mācību gadam (saskaņā ar Daugavpils pilsētas Pirmsskolas izglītības pedagogu metodiskās apvienības darba plānu):

1. Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs izglītības iestādes vīzijas sasniegšanā.

2. Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā.

3. Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā.

4. Izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējās sapratnes un sadarbības veicināšana.

5.Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā.

Ciklogramma novembrim

 

Datums

Pasākums

Atbildīgie

Piezīmes

02.11.2017.

1210

Seminārs pedagogiem „Kompetenču pieejas īstenošana rotaļnodarbībās”

8.,9.,11.,12.gr.

2.maiņas pedagogi

09.11.2017.

6-7 gadus vecu bērnu uzmanības līmeņa un darba spēju noteikšana.

DPIP psihologs

 

06.11.2017.

12.40

Darba grupas sanāksme „Bērnu sūdzību izskatīšanas kārtības (bērniem) izstrāde”

Darba grupa

 

08.11.2017.

12.40

APU komandas sanāksme

APU komanda

 

21.11.2017.

Darba grupa „Metodisko ieteikumu izstrāde”

Darba grupa

 

22.11.2017.

13.00

Logopēda konsultācija ”Rotaļas un vingrinājumi artikulācijas aparāta attīstībai”

I.Volkova

2.maiņas pedagogi

16.11.2017.

 

Meistarklase „Pogu izšūšana Latvijas svētkiem”

N.Maskaļenko

12.45- pedagogiem

13.30-tehn.person.

 

 

09.11.2017.

Tēvzemes mēnesis:

Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcija Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā

J.Smuļko

 

 

2.maiņas pedagogi

06.11.-24.11.2017.

Zīmējumu izstāde „Novēlējums manai Latvijai”

Gr.skolotājas,

 

 

15.11.-17.11.2017.

Kopības brīži „Tev dzīvot, Latvija, un spēkus krāt!”

Mūz.skol.,gr. skolotājas

 

06.11.-17.11.2017.

Muzeja stunda „„Jāņtārpiņš” aicina pētīt Latviju”

6.gr.skolotājas

4.,7.,6.,8.,9.,11.,12. gr. skolotājas

 

06.11.-24.11.2017.

Fotoizstāde „Mūsu ģimene apceļo Latviju”

Gr.skolotājas

 

06.11.-24.11.2017.

Izstāde „Baltās domas karoga sirdī”

7.gr., gr.skolotājas

 

07.08.11.2017.

Ekskursija uz bērnu bibliotēku „Zīlīte”

11.,12.gr.

 

16.11.2017.

„Starptautiskās tolerances dienas” sasveicināšanās akcija

Visi darbinieki

 

06.11.-30.11.2017.

Drošības stunda „Vai svētki var būt bīstami?”

12.,11.,9.,8.,7.,6.,4.,3.,2.gr.

 

30.11.2017.

Leļļu teātris „Leopolda Dzimšanas diena”

12.,11.,8.,9.gr.

 

08.11.-30.11

Bērnu personālizstādes

11.gr

 

07.11.- 08.11.

Ekskursija uz bērnu bibliotēku  „Zīlīte”

11.,12.gr

 

29.11.2017.

„Jauno būvnieku skoliņa”

11.,12.gr.

Organizē Daugavpils Būvniecības tehnikums

Laiks tiks precizēts

Pirmās Adventes sveces iedegšana „Ziemassvētku brīnuma gaidās”

1.,5.,10.,latv.val.skol.

 

Ciklogramma oktobrim

Datums

Pasākums

Atbildīgie

Piezīmes

09.10-15.10

UNESCO nedēļas „Kultūras mantojums lietojumā” ietvaros:

Iepazīšanās ar Latvijas ēdienu gatavošanas tradīcijām

Senu recepšu aprakstīšana

8.,9.,11.,12.4.,7.,6.gr.

Fotoatskaite mājas lapā

10.10.2017.

1210

Konsultācija pedagogiem „Kompetenču pieeja. Jaunā mācību satura ieviešana”

O.Rimoviča,

J.Smuļko

 

12.10.2017.

19.10.2017.

1210

APU komandas sapulce

J.Smuļko

J.Petunova

 

26.10.2017.

1310

Seminārs pedagogiem „Kompetenču pieejas īstenošana rotaļnodarbībās”

8.,9.,11.,12.gr.

 

10.10.2017.

Leļļu mūzikls „Ķiplociņš uz pirātu kuģa”

12.,11.,8.,9.gr.

 

 

 

16.10.

„Jāņtārpiņa” veselības mēnesis:

Tematisks pasākums „Roku mazgāšanas diena”

 

 

12.,11.,9.,8.,7.,6.,4.,3. ,2. gr.

Atb.10.,4.gr.

 

23.10-27.10

 

Drošības stunda „Higiēna un darba higiēna”

12.,11.,9.,8.,7.,6.,4.,3. ,2. gr. skolotājas

 

 

30.10

 

Tematiskais pasākums „Piena svētki”

12.,11.,9.,8.,7.,6.,4.,3. ,2. gr.

Atb.6.,5.gr.

 

23.10-30.10

Bērnu intervijas „Esmu atbildīgs par savu veselību, un tāpēc....”

12.,11.,9.,8.,7.,6.,4. gr. skolotājas

 

 

16.10-20.10

Dārzeņu un dabas materiālu kompozīciju izstāde „Raibu raibās rudens veltes”

Visas grupas

Atb. par noformējumu 3.,7.gr.

 

17.10-20.10

Bērnu tematiskie pasākumi „Rudu rudu rudenīti,  ko tu vedi vezumā''

Visas grupas

Atb. mūzikas skolotājas

 

13.10-31.10

Bērnu zīmējumu un aplicējumu izstāde „Rudens noskaņās”

Visas grupas

Atb. par noformējumu 1.,2.gr.

Foajē pie ziemasdārza

13.10-31.10

Bērnu personālizstādes

12.gr

 

 

 


 

 

 

 

Copyright © 2012-2013 Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde. All rights reserved.