Programmas

Strādājam pēc Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (Izglītības programmas kods 01011111, licence Nr. V - 7884) un Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (Izglītības programmas kods 01011121, licence Nr. V-5633). Šīs programmas sekmīgai īstenošanai ir izstrādātas un apstiprinātas šādas mācību programmas:

  • Latviešu valodas programma pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Matemātisko priekšstatu veidošanas programma pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Programma runas attīstīšanai pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Tēlotājdarbības programma pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Programma ekoloģiskajā audzināšanā un iepazīstināšanā ar dabu pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Sporta programma pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Programma sociālajām zinībām un ētikai pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Programma konstruēšanai un darbībai ar priekšmetiem pirmsskolas vecuma bērniem.
  • Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem.
  • Interešu izglītības pulciņa programma ”Skani, skani, valodiņa”.
Copyright © 2012-2013 Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde. All rights reserved.