Atpakaļ

Daudz laimes, Latvija! 25/11/2013


No 15. līdz 20.novembrim „Jāņtārpiņā” norisinājās Latvijas valsts proklamēšanas 95.gadadienai veltītie kopības brīži, lai vairotu bērnos patriotismu, kopības izjūtu un stāstītu par 18.novembra vēsturisko nozīmi.

Svinīgie pasākumi tika organizēti grupās, kuras apmeklē bērni no 3 gadiem. Pirmsskolas skolotāja Jeļena Dimitrijeva, tērpusies tautas tērpā, aicināja 2.,3. un 7.grupas bērnus atbildēt uz jautājumiem par Latviju, iesaistīties latviešu tautas rotaļās un dejās. Īpaši azartiski un jautri bērni meklēja cimdiņiem pārus, salīdzināja to krāsas un rakstus. Par aktivitāti, centību un labām zināšanām Rīgas Gailis, kurš tieši atlidoja uz bērnu svinīgo pasākumu, uzdāvināja mazajiem „jāņtārpiņiem” saldus cukurgailīšus.

Latviešu valodas skolotāja Vineta Grigorjeva piedāvāja doties ceļojumā pa Latvijas novadiem 4. un 9.grupas bērniem.  Bērni iepazinās ar katra novada ievērojamākiem objektiem, izpildīja melodiskās tautasdziesmas par tiem, un uzdāvināja Latvijai pašu rokām darinātas dāvaniņas. 6.grupas bērni, kas apmeklēja šo svinīgo pasākumu, ar lielu interesi vēroja vecāku bērnu uzstāšanos.

Pie 1.grupas bērniem uz svinīgu pasākumu ieradās Sprīdītis (pirmsskolas skolotāja Kristīne Volodko-Mitina), kurš iesaistījās kopīgās rotaļās un dejās, kā arī iepazīstināja bērnus ar latviešu tautas instrumentiem.

Īpaši vērienīgi un svinīgi noritēja Latvijai veltīti kopības brīži 11. un 12.grupā. Sagatavošanas grupu bērni, saģērbti tautiskos tērpos, dziedāja tautasdziesmas par Dzimteni, sumināja to ar skaistiem dzejoļiem un jautrām  dejām. Aizkustinoši un sirsnīgi skanēja bērnu novēlējumi Latvijai tādi kā -  Latvijai plaukt, bet cilvēkiem būt strādīgiem un godīgiem. Paldies mūzikas skolotājai Lilijai Kovaļčukai un grupu skolotājām par rūpīgi sagatavotiem svētkiem!

Kaut svinīgie pasākumi ir pagājuši, toties svētku noskaņojums vēl ir sajūtams pirmsskolas izglītības skolotājas Natālijas Osītes fotoizstādē, kas ”Jāņtārpiņa” gaitenī būs apskatāma vēl līdz novembra beigām.

Copyright © 2012-2013 Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde. All rights reserved.