Atpakaļ

Muzejpedagoģija pirmsskolā 26/06/2014

      Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādē kopš 2001.gada darbojas iestādes vēsturiskais muzejs. Muzejs tiek uzskatīts par sava veida iestādes vizītkarti, kas ataino mūsu saudzīgo attieksmi pret pagātni, cieņu  pret cilvēkiem, kas ieguldīja savu darbu un sirdsdegsmi iestādes attīstībā. Muzejā atrodamas vēsturiskas liecības un fotoattēli, kas  atspoguļo iestādes labākās tradīcijas, kas tika saudzīgi izkoptas tās pastāvēšanas gados.

     Mūsu audzēkņi labprāt apmeklē iestādes muzeju, iepazīstas ar tā eksponātiem.  Katra tikšanās reize ar muzeju kļūst par atklājumu, kas rosina mūsu pirmsskolniekus,   viņiem pieejamā formā, pētīt iestādes vēsturi. Papildus tradicionālajām rotaļnodarbībām iestādes muzejā, 2013./2014.mācību gadā pirmsskolas iestādē tika aprobēta jauna muzejpedagoģijas īstenošanas forma – minimuzeju izveide grupās.

     Lai dalītos pieredzē par muzeja pedagoģijas īstenošanas iespējām pirmsskolā, 2014.gada 30.aprīlī Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde uzņēma vadītāju vietniekus un pedagogus no citām  Daugavpils pirmsskolas iestādēm. Semināra gaitā ciemiņi ieskatījās muzejpedagoģijas teorijā, noskatījās videosižetus, kuros tika atspoguļota bērnu darbība iestādes vēstures muzejā, un apmeklēja ekspozīcijas un  rotaļnodarbības grupu minimuzejos. Skolotājas J.Dimitrijeva, A.Parakeviča, M.Judina un I.Antonova dalījās savā pieredzē rotaļnodarbību organizēšanā minimuzejos. Īpašu interesi klātesošajiem izraisīja iestādes vadītājas A.Rostovas  grāmatu prezentācija par Daugavpils  pirmsskolas attīstības vēsturi.

      Semināra noslēgumā ciemiņi augsti novērtēja plānveidīgu rūpīgu darbu iestādes vēstures saglabāšanā un ģimeņu iesaistīšanā pirmsskolas pedagoģiskajā procesā. Pirmsskolas darba speciāliste I.Zeļenkova uzsvēra, ka šī ir inovatīvā darba pieredze, kuru iespējams pārņemt katrai pirmsskolas iestādei, lai audzinātu bērniem cieņu pret vēsturi un tuvāko apkārtni un stiprinātu sadarbību ar vecākiem.

     Mēs lepojamies ar mūsu muzeju un esam gandarīti par veicamo darbu muzejpedagoģijas attīstībā. Esiet laipni gaidīti Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes vēstures muzejā.

    

 

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece J.Smuļko

Copyright © 2012-2013 Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde. All rights reserved.