Personāls

 

Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādi vada iestādes vadītāja Anna Rostova. Pirmsskolas iestādes darbību nodrošina  64 darbinieki, no kuriem 29 – pedagogi. 28 pirmsskolas izglītības skolotāji ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 7 - maģistra grādu pedagoģijā, 1 studē pirmsskolas pedagoģijas programmā.
    Laika posmā no 2009.gada septembra līdz 2013.gada aprīlim 28 skolotājas ir piedalījušās ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3.aktivitātē pretendējot uz 2. un 3. kvalitātes pakāpēm.

Copyright © 2012-2013 Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde. All rights reserved.