Par iestādi

Esam Daugavpils pilsētas pašvaldības dibināta un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Atrodamies gandrīz vai pašā Daugavpils sirdī, Vienības ielā 36A.

Strādājam pirmdienās no 7:00 līdz 18:30 ; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst.7:00 līdz 18:00.

Uzņemam bērnus no 1 gada vecuma.

Piedāvājam Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), kuru īstenojam latviešu valodā un Mazākumtautību vispārējās izglītības programmu (kods 01011121), kuru apgūstam  latviešu un krievu valodās, pielietojot bilingvālo pieeju.

Papildus piedāvājam logopēda pakalpojumus, iespēju apgūt peldēšanas pamatus peldbaseinā, darboties botāniskajā dārzā, muzejā un  bibliotēkā;izzināt latviešu tautas tradīcijas folkloras pulciņā, attīstīt bērnu individuālās spējas sporta deju, bērnu karatē un angļu valodas nodarbībās.

Gūstam panākumus konkursos, projektos, izstādēs un citās ar bērnu darbību saistītajās aktivitātēs.

Nodrošinām bērna individuālo spēju attīstīšanu, viņa komunikācijas prasmju pieredzi labvēlīgā, iztēli rosinošā vidē un kvalitatīvu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

Ja jūsu ģimenē aug maza zvaigznīte, iepazīstieties ar mūsu mājas lapu un nāciet pulkā!

 

Ar iestādes privātuma politiku vat iepazīties šeit:

administration/files/14BD_14PII_Privatuma_politika.pdf

Copyright © 2012-2013 Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde. All rights reserved.