„ Eiropas Jūdze” mūsu pirmsskolas izglītības iestādē

 

Šī gada 4. jūnijā  pirmsskolas izglītības iestādē „ Jāņtārpiņš” sadarbībā ar Latvijas tautas sporta asociāciju tika rīkots pasākums „ Eiropas Jūdze”, 1600 metru gara orientēšanās distance „Jāņtārpiņa apkaimē”. Tika izveidoti kontrolpunkti ar sportiskiem, izklaidējošiem un izzinošiem uzdevumiem.

Lai iziet visu trasi un iegūt balvas, bērniem nācās mācīties uzklausīt vienam otru, izteikt savu viedokli un domas, lai vienotos par pareizo virzienu vai atbildi un noorientētos apkārtējā vidē. Uzdevumu veiksmīgai veikšanai bērniem nācās dalīt atbildību un saskaņot darbības. Veicot garo distanci, bērni atbalstīja viens otru un uzmundrināja, bija jūtams komandas gars, bērni izturējās pieklājīgi un iejūtīgi viens pret otru. Distances beigās, kad jau bija iegūtas balvas, bērni izteica savas domas par pasākumu, tas kļuva par lielisku piedzīvojumu, kurš saliedēja komandu. Bērni bija gandarīti par savu veikumu gan katrs individuāli, gan par kopīgu komandas darbu.

Bērni kopa ar sporta skolotāju mācījās veidot noturīgas attiecības un izpratni par draudzību, kā arī par sportisku, veselīgu un aktīvu dzīves veidu.

Bērnu aizrautība un aktivāte apstiprina, ka orientēšanās pasākumi tiks rīkoti “Jāņtarpiņā” arī turpmāk.