Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem:

 

Vārds, uzvārds Amats Risināmie jautājumi E-pasta adrese Tālruņa Nr.
Marina Isupova Izglītības pārvaldes vadītāja Atbalsts visos neskaidros un neatrsinātajos jautājumos. marina.isupova@ip.daugavpils.lv 65423110, 29140955
Ruslans Bespjatijs Veselības veicināšanas koordinētājs Konsultācijas veselības veicināšanas jautājumos. ruslans.bespjatijs@ip.daugavpils.lv 29119984
Maija Lazdāne Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. maija.lazdane@ip.daugavpils.lv 20243728
Ināra Sprindžuka Izglītības satura nodaļas vadītāja Mācību darba organizācija ārkārtas stāvokļa laikā, valsts pārbaudījumu norise. inara.sprindzuka@ip.daugavpils.lv 65407427,26496660
Irēna Vitjazeva Kancelejas pārzine Lietvedības dokumentu pieņešana. Informācijas aprites nodrošināšana. izglitiba@ip.daugavpils.lv 65421623
Ilona Bohāne Sabiedrisko attiecību speciāliste Atbalsts saziņā ar nepieciešamo izglītības pārvaldes vai izglītības iestādes speciālistu. Informācijas aprites nodrošināšana. ilona.bohane@ip.daugavpils.lv; ipd.sabiedriba@inbox.lv 65432102, 26566565
Kristīne Galvāne Juriste Atbalsts ar izglītības procesu saistītajos juridiskajos jautājumos. kristine.galvane@ip.daugavpils.lv 65407434, 29226440
Regīna Golubeva Darba aizsardzības vecākā speciāliste Konsultācijas darba aizsardzības un drošības jautājumos regina.golubeva@ip.daugavpils.lv 28257973
Viktors Petrovs

 

Informācijas tehnoloģiju administrators Tehniskā atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm viktors.petrovs@ip.daugavpils.lv 66154143
Svetlana Vecvagare Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratore Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaite, reģistrēšana uz pirmsskolas izglītības iestādēm. bernu.specialists@ip.daugavpils.lv 26122303
Lidija Plavinska Izglītības atbalsts nodaļas vadītāja Psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana izglītojamajiem un pedagogiem. lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv 28330063

 

Tatjana Maņkovska Iakļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja Atbasts speciālās izglītības jautājumos. tatjana.mankovska@ip.daugavpils.lv 65420332, 66154143, 27066595
Sandra Zelča Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Finanšu jautājumu risināšana. sandra.zelca@ip.daugavpils.lv  65407436, 26157516
Valērijs Losevs Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Saimnieciskā nodrošinājuma jautājumu risināšana. valerijs.losevs@ip.daugavpils.lv; dipsagade@inbox.lv 26575624