Aktualitātes

6. aprīlī ārkārtas Domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas paredz pabalstus iedzīvotājiem krīzes situācijā, materiālo atbalstu un ēdināšanas atbalstu bērniem. Atbalstu bērnu ēdināšanai uz iesnieguma pamata persona, kuras aprūpē (t.sk. audžuģimenē un aizgādībā) ir bērns un kurai nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,

Ņemot vērā bāriņtiesas pamatuzdevumu – prioritāri nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas personas tiesības – bāriņtiesa nodrošina iespēju uzklausīt vai saņemt informāciju par iespējamiem bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī nodrošina nekavējošu informācijas pārbaudi, ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu.  Daugavpils pilsētas bāriņtiesa

Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde izsludina jaunu konkursu! Lasi nolikumu un piedalies arī TU! Konkursa “Paliec mājās!” nolikums 1.Konkursa rīkotājs Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde. 2.Konkursa mērķis 2.1.Veicināt bērnos un jauniešos izpratni par ārkārtējo situāciju Latvijā, mudināt ievērot ar to saistītus drošības pasākumus; 2.2.Aicināt bērnus un jauniešus pievērsties interesantām, izzinošām, atraktīvām aktivitātēm esot mājās, atceroties

Lasītāju konkurss «Вы знаете? Вы знаете? Вы знаете? Вы знаете? Ну, конечно знаете! …», kas veltīts DaniilaHarmsa115. dzimšanas gadadienai (30 .12. 1905.–02.02 1942.)  norisināsies ONLINE! Konkursā aicināti piedalīties pilsētas un Daugavpils novada pirmsskolas  iestāžu audzēkņi un 1.-2. klases skolēni. Video ar to, kā bērns izteiksmīgi, no galvas lasa dzejoli, līdz 14.aprīlim  sūtiet: uz WhatsApp 29855548, e-pastu

Šobrīd daudziem vecākiem jāstrādā no mājām, jābūt skolotājiem, kas nebūt nav viegli. Savukārt daudziem skolotājiem jāpilda ne tikai savi darba, bet arī vecāku pienākumi no mājām. Uzmundriniet un atbalstiet  ar savu PALDIES! Viņiem savu bērnu un skolēnu atbalsts ir nepieciešams! Nākas pielāgoties situācijai, pieņemt izaicinājumus, varbūt pat darīt to, kas līdz šim nav darīts. Nedēļas

Daugavpilī tiek sniegtas konsultācijas izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamo vecākiem par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem  ārkārtējās situācijas apstākļos.  Konsultācijas sniedz: Ļubova Urbanoviča Tālr. 29499101, e-pasts: l.urbanovica@inbox.lv, Ilona Valentanaviča Tālr. 26212746, e-pasts:edwa2003@inbox.lv Griezties var darba dienās no 9.00 – 14.00.  

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem:   Vārds, uzvārds Amats Risināmie jautājumi E-pasta adrese Tālruņa Nr. Marina Isupova Izglītības pārvaldes vadītāja Atbalsts visos neskaidros un neatrsinātajos jautājumos. marina.isupova@ip.daugavpils.lv 65423110, 29140955 Ruslans Bespjatijs Veselības veicināšanas koordinētājs Konsultācijas veselības veicināšanas jautājumos. ruslans.bespjatijs@ip.daugavpils.lv 29119984 Maija Lazdāne Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Konsultācijas bērnu tiesību

  ➡Līdz 14.aprīlim bērnudārzos darbosies tikai dežūrgrupas. ➡Ārkārtas situācijā bērnu uz dežūrgrupu vest tikai, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas. ➡Vecākiem tādā gadījumā jāraksta apliecinājums, ka bērns ir vesels, nav kontaktējies ar vīrusa slimniekiem un nav bijis vīrusa skartās teritorijās pēdējo 14 dienu laikā. ➡Dežūrgrupā ir bērni dažādos vecuma posmos. ➡Būtiski samazinot cilvēku skaitu, kuri