Aktualitātes

Neierasta un sarežģīta ir bijusi šī mācību gada nogale ikvienam. Katrs no mums lielākā vai mazākā mērā ir pārdzīvojis visu emociju gammu: no bailēm un izmisuma līdz gandarījumam un pateicībai. Bez šaubām, esam veikuši daudz jaunu atklājumu par lietām, procesiem, cilvēkiem un katrs par sevi pašu. Ceru, ka jauno pieredzi pratīsim likt lietā arī turpmāk;

Cienījamie vecāki! Ja esat saņēmuši no mums ziņu par to, ka Jūsu bērns ir norīkots uz Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādi no 01.09.2020., tas nozīmē, ka ir pienācis laiks sākt gatavoties pirmsskolas gaitu uzsākšanai! Veiksmīgai bērnu adaptācijai aicinām mājaslapas sadaļā „Vecākiem” iepazīties ar psihologa ieteikumiem, aptuvenu dienas režīmu un ēdienkarti.  Turpat Jūsu zināšanai ir pieejams

Cienījamie 4., 6., 7., 2. un 3. grupas bērnu vecāki, no 13.05.2020. Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādē tiks atsākts mācību process obligātajā izglītības vecumā esošajiem bērniem klātienē. Tiem 5-6 gadīgiem bērniem, kuru vecāki izvēlēsies atstāt bērnu mājās, pirmsskolas izglītības iestāde turpinās nodrošināt mācības attālināti.

Starptautiskā gājputnu atgriešanās reģistrācijas programma “Dzīvais pavasaris” (Spring Alive), ko Latvijā koordinē Latvijas Ornitoloģijas biedrība, aicina bērnus vecumā līdz 16 gadiem piedalīties zīmējumu konkursā “Es vēroju putnus”. Konkursa dalībniekam jāiesniedz ar roku zīmēts zīmējums, kurā būtu atainota putnu un dabas vērošana, paturot prātā atbildīga un uzmanīga putnu vērotāja rīcības pamatprincipus. Dalībnieks var iesniegt konkursam izvērtēšanai tikai

2020.gada 6.aprīlī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr.13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – noteikumi). Šie noteikumi ir saistīti ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu 2020.gada 12.martā un paredz ēdināšanas atbalstu bērniem (bērns – vecumā no 0-18 gadiem/19 gadi, ja mācās 12.klasē). Lai vecāki varētu saņemt atbalstu bērna

Latgales plānošanas reģions aicina vietējos bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu audzēkņus (vecumā līdz 16 gadiem) piedalīties radošajā konkursā bērniem “Esi varūņs – palīc sātā!”. Konkursa mērķis ir veicināt bērnos izpratni par Latvijā un pasaulē notiekošajiem drošības pasākumiem ārkārtas situācijas laikā saistībā ar Covid 19

6. aprīlī ārkārtas Domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas paredz pabalstus iedzīvotājiem krīzes situācijā, materiālo atbalstu un ēdināšanas atbalstu bērniem. Atbalstu bērnu ēdināšanai uz iesnieguma pamata persona, kuras aprūpē (t.sk. audžuģimenē un aizgādībā) ir bērns un kurai nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,

Ņemot vērā bāriņtiesas pamatuzdevumu – prioritāri nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas personas tiesības – bāriņtiesa nodrošina iespēju uzklausīt vai saņemt informāciju par iespējamiem bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī nodrošina nekavējošu informācijas pārbaudi, ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu.  Daugavpils pilsētas bāriņtiesa

Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde izsludina jaunu konkursu! Lasi nolikumu un piedalies arī TU! Konkursa “Paliec mājās!” nolikums 1.Konkursa rīkotājs Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde. 2.Konkursa mērķis 2.1.Veicināt bērnos un jauniešos izpratni par ārkārtējo situāciju Latvijā, mudināt ievērot ar to saistītus drošības pasākumus; 2.2.Aicināt bērnus un jauniešus pievērsties interesantām, izzinošām, atraktīvām aktivitātēm esot mājās, atceroties