Aktualitātes

Ar 12.04.2021. sākas piormsskolas iestāžu pedagogu un darbinieku, kas, veicot darba pienākumus, nonāk saskarē ar bērniem, brīvprātīga vakcinēšanās pret COVID-19. Pieteikties vakcinācijai darbinieki var individuāli (vietnē www.manavakcina.lv, zvanot pa bezmaksas tālruni 8989) vai kolektīvi. Lai pieteiktos kolektīvai vakcinācijai, iestādē darbiniekam  ir jāaizpilda apliecinājums par vēlmi vakcinēties.

  Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde sadarbībā ar biedrību „Latvijas sarkanais krusts” aicina, veicot labus darbus citu cilvēku labā, atbalstīt tos, kuriem ir grūti. Lūdzam Jūsu atbalstu un dalību Lieldienu labdarības akcijā ” Dāvāsim pavasara prieku un siltumu!”. Akcijas sākums 25.03.21. Akcijas nobeigums 01.05.21. Šogad dāvāsim prieku un sirds siltumu Ģimenes atbalsta centram/patversmei (ģimenes un

Par labu tradīciju mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ir kļuvusi gan Meteņu, gan Masļeņicas svinēšana. Šī gada 12.martā norisinājās ziemas pavadīšanas un pavasara sagaidīšanas svētki – Masļeņica. Katras grupas bērni kopā ar skolotājām iepazinās ar Masļeņicas tradīcijām, veica dažādas tradicionālās sportiskās aktivitātes, dejoja, gāja slāvu tautas rotaļās, un mielojās ar garšīgām pankūkām. Īpašu svētku noskaņu radīja

Šogad ziema priecē mūs ar baltu sniegu, pārsteidz ar salu un aicina izbaudīt visdažādākos ziemas priekus. Mazie un lielie “jāņtārpiņi”, atsaucoties uz šo aicinājumu, eksperimentēja un veica dažādas aktivitātes pastaigas laikā āra rotaļnodarbībās. Bērni ar skolotājām aktīvi pētīja sniega un ledus īpašības, saldēja ziepju burbuļus, veidoja no sniega celtnes un skulptūras, izgatavoja ledus rotājumus, pikojās,

Aicinām ģimenes, kurās aug bērni ar uzvedības problēmām (dusmīgs, viegli aizkaitināms, pārkāpj noteikumus, ignorē vecāku vai skolotāju teikto, neievēro lūgumus u.c.) kopā ar bērna skolotājiem piedalīties multimodālā agrīnās intervences programmā STOP 4-7. Atbalsta programma veidota balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas

„Jāņtārpiņā” pastāv tradīcija atzīmēt Valentīndienu kā sirsnības, labestības un draudzības svētkus. Bērnudārza grupās šī diena vienmēr paiet īpaši sirsnīgi, jautri, aktīvi un priekpilni. Atmiņās par Draudzības svētku norisēm dalījās 12.grupas skolotājas V.Fjodorova un J.Petunova: ”Draudzības svētkiem mēs sākām gatavoties jau divas nedēļas iepriekš. Pašizveidotajākalendārā kopa ar bērniem atzīmējām līdz svētkiem atlikušās dienas un paveiktos sagatavošanās

Šī gada 11.februārī “Jāņtārpiņa” 2.grupā tika svinēti “Izlasīto grāmatu svētki”. Katram bērnam bija iespēja prezentēt savu pirmo izlasīto grāmatu. Mazie “jāņtārpēni” sacentās, dalījās komandās, izdomāja komandas emblēmu, nosaukumu un aizrautīgi atbildēja uz literārās viktorīnas jautājumiem. Bērniem bija iespēja arī iejusties pasakas fejas lomā, tērpjot Pelnrušķīti uz balli. Svētkiem noslēdzoties, visi bērni bija uzvarētāji, jo uzvarēja

Padanco saimeniece Metenīša vakarā: Lai danco govis, vērši Pavasara tīrumā. (Latviešu tautasdziesma)               Šī gada 5.februārī “Jāņtārpiņā” svinēja Meteņus jeb Meteņdienu, Pīrāgu dienu, Vastlāvi- svētkus, kas iezīmē ziemas beigu posmu un pavasara tuvošanos. Šajā dienā iestādes mūzikas zālē bērnus laipni sagaidīja Saimniece (skolotāja N.Zubkova), ar kuru kopā,  ejot jautrās rotaļās, dziedot dziesmas un spēlējot

Slimības palīdzības pabalstu piešķirs par bērnu vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem (aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks), kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti. Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus, vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu. Slimības palīdzības