Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde sadarbībā ar biedrību „Latvijas sarkanais krusts” aicina, veicot labus darbus citu cilvēku labā, atbalstīt tos, kuriem ir grūti.

Lūdzam Jūsu atbalstu un dalību Lieldienu labdarības akcijā

” Dāvāsim pavasara prieku un siltumu!”.

Akcijas sākums 25.03.21. Akcijas nobeigums 01.05.21.

Šogad dāvāsim prieku un sirds siltumu Ģimenes atbalsta centram/patversmei (ģimenes un personas, kas nonākušas krīzē, palikušas bez mājokļa vai cietušas no vardarbības-15 personas t.sk. bērni) un Grupu dzīvokļu iemītniekiem(16 personām ar garīga rakstura traucējumiem) – Šaurā ielā 26.

Ziedojumu un dāvinājumu veidi

  • Bezskaidras naudas pārskaitījums ar norādi „Lieldienu labdarības akcija”, rekvizīti: Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komiteja, reģ.Nr.40008002279, AS SEB Banka, UNLALV2X, konts LV68UNLA0050007139312;
  • Dāvanas: kancelejas preces, trauki, kafija, tēja, vīriešu zeķes, sieviešu zeķes (dažādu izmēru); bērnu grāmatas, spēles, rotaļlietas (izņemot mīkstās) u.c. Precēm jābūt jaunām, nelietotām.