No 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā tiek ieviesta ārkārtējā situācija.

Cienījamie vecāki!

Saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī (vairāk lasīt šeit), informējam, ka Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde darbojas ierastajā režīmā, ievērojot sekojošus piesardzības pasākumus COVID 19 izplatības ierobežošanai:

  • Iestādē ir aizliegts uzturēties personām (vecākiem, bērniem, darbiniekiem), kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
  • Iestādē netiek uzņemti bērni ar infekcijas slimības pazīmēm.
  • Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), vecākiem nekavējoties pēc informācijas saņemšanas jāierodas pēc bērna.
  • Bērnu pieņemšana un nodošana vecākiem notiek pie iestādes ārdurvīm, nepieļaujot ilgu uzkavēšanos un pulcēšanās iespēju, ievērojot 2 m
  • Ja vecākiem rodas nepieciešamība ienākt iestādes iekštelpās (piemēram, lai pārbaudītu bērna maiņas apģērba tīrību un tml.), vecākiem jāseko iestādē izvietotai vizuālai informācijai, infografikai saistībā ar distancēšanos, pareizai roku higiēnai, respiratorās higiēnas nosacījumiem un citiem ierobežojošiem pasākumiem (ienākot iestādē lietot sejas masku).

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības par iestādes darbību ārkārtas situācijas laikā, ar prieku atbildēsim Jums telefoniski (tālr.65429878, 65429888).