Cienījamie vecāki!

Informējam, ka Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde darbojas ierastajā režīmā, ievērojot sekojošus piesardzības pasākumus COVID 19 izplatības ierobežošanai:

  • Iestādē ir aizliegts uzturēties personām (vecākiem, bērniem, darbiniekiem), kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
  • Iestādē netiek uzņemti bērni ar infekcijas slimības pazīmēm.
  • Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), vecākiem nekavējoties pēc informācijas saņemšanas jāierodas pēc bērna.
  • Bērnu pieņemšana un nodošana vecākiem notiek iestādes teritorijā (pastaigu laukumiņos), nepieļaujot ilgu uzkavēšanos un pulcēšanās iespēju, ievērojot 2 m
  • Ja vecākiem rodas nepieciešamība ienākt iestādes iekštelpās (piemēram, lai pārbaudītu bērna maiņas apģērba tīrību un tml.), vecākiem jāseko iestādē izvietotai vizuālai informācijai, infografikai saistībā ar distancēšanos, pareizai roku higiēnai, respiratorās higiēnas nosacījumiem un citiem ierobežojošiem pasākumiem (ienākot iestādē lietot sejas masku).

Ar kārtību, kādā pirmsskolas izglītības iestādē organizē mācību procesu, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā var iepazīties šeit.